ยินดีต้อนรับสู่…บริษัท เอ็น เอ็น พี โลจิสติคส์ จำกัด

บริษัท เอ็น เอ็น พี โลจิสติคส์ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากรูปแบบการขนส่งดั้งเดิมที่นิยมใช้ในประเทศไทย ก้าวสู่การขนส่งแบบสากล รูปแบบใหม่ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงต่อเวลาที่สัญญาไว้ อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังนำการประกันภัย 100 % เข้ามารองรับหากเกิดกรณีเสียหายกับตัวสินค้าที่ขนส่ง จนทำให้บริษัทลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ

ทางบริษัทฯ มีบริการเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า โดยตะหนักถึงความสำคัญในตัวสินค้า
นับตั้งแต่รับสินค้า ดูแลสินค้าเป็นอย่างดี ไปจนถึงผู้รับปลายทาง ซึ่งบริษัทฯได้มีการรับประกันภัย
ในตัวสินค้า 100 % 
จากบริษัทฯ ประกันภัยชั้นนำของประเทศ

บริษัท เอ็น เอ็น พี โลจิสติคส์ จำกัด มีระบบการจัดส่ง 2 วิธี
ที่จะทำให้สินค้าของท่านถึงจุดหมายปลายทางได้ทันเวลาที่กำหนด ได้แก่
1. ทางอากาศ (การบินไทย และนกแอร์)
โดยเราจะส่งสินค้าไปลงยังสนามบินปลายทาง และจะมีพนักงานของบริษัทฯ นำส่งไปยังผู้รับปลายทาง
2. ทางรถรับส่งสินค้า ตู้ทึบปิดมิดชิดปลอดภัย
โดยเรามีรถจัดส่งสินค้าไปยังทุกภาคของประเทศ

การดำเนินการ
– สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
– ให้คำแนะนำกับผู้ส่งสินค้าในแต่ละประเภท
– มีบริการหลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
– การส่งสินค้าไปยังจุดจ่ายทันทีที่รับสินค้าโดยไม่เก็บสต๊อกในคลัง ทำให้สินค้าของลูกค้าเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง
– กระบวนการดังกล่าวจะสามารถทำได้สำเร็จนั้น ต้องอาศัยความแม่นยำในการกำหนดเวลาเข้าออกของทั้งตัวรถ
บรรทุกและตัวสินค้าให้เกิดขึ้นพร้อมกัน บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการสร้างระบบการจัดการรูปแบบนี้มาใน
สถานการณ์ที่มีความยากในระดับสูง

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการการขนส่งสินค้า ที่เน้นความพึ่งพอใจของลูกค้าให้บริการด้วยทีมงานที่มี
คุณภาพโดยการส่งมอบสินค้าที่เที่ยงตรง แม่นยำ รวดเร็ว พร้อมเครื่อข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ